Hopp til innholdet

Om Advokatfirmaet Gavle

Advokat Kai-Inge Gavle er opprinnelig fra Odda i Hardanger. Han studerte juss ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen. I fra 1999 til 2010 jobbet i underholdningsbransjen som arrangør, impresario og produsent mv. Han har ut over det arbeidserfaring fra forskjellige bransjer også som leder.

Master i rettsvitenskap 2009.
1-2-3 Advokaten 2010-2019.
Advokatfirmaet Gavle 2019-d.d.

 

Spesialfag:

– barnerett

– politirett

– påtalerett

– markedsrett

– konkurranserett

 

Masteravhandling: «Opplysningssvikt ved salg av fast eiendom» 2009.

Advokat Gavle har ulike styreverv.

Advokat Gavle har stor prosedyreerfaring fra tingrett, fylkesnemnd og lagmannsrett.

Han tar på seg oppdrag over hele landet, og har kontor i Bergen og i Odda.

Du er velkommen til å ta kontakt.

 

Viktige linker:

advokatenhjelperdeg.no
lovdata.no

 

 

Sissel Laastad Gavle, administrasjon

Er opprinnelig fra Odda i Hardanger. Hun har administrative oppgaver i Advokatfirmaet Gavle.

 

Utdannelse:

BI Bergen, 1 år med økonomi og markedsføring.

UIB, helsefremmende arbeid og psykologi
Bachelor ved Høyskolen i Bergen – sykepleier.

Hun er ansatt ved Haukeland sykehus, og har jobbet ved ulike barneavdelinger siden 2011.